Phân quyền đồng loạt nhiều Landing Page cho team, thành viên
Nếu là Owner hay Manager ,bạn có thể chọn 1 lúc nhiều Landing Page để phân quyền cho 1 danh sách các Team và Thành Viên trong tài khoản Premium/Enterprise của bạn
 1. 1.
  Bấm vào biểu tượng ở phía bên trái Landing Page, tích chọn danh sách mà bạn muốn thao tác
Chọn vào mục Thao tác, Phân quyền
Thiết lập chế độ phân quyền mà bạn muốn áp dụng cho danh sách các Landing Page đã chọn
Cơ chế chia sẻ tài nguyên:
 1. 1.
  Owner :chia sẻ tất cả tài nguyên cho mọi thành viên và team trong tài khoản.
 2. 2.
  Manager: chia sẻ được các tài nguyên mình nhìn thấy với mọi thành viên và team trong tài khoản.
 3. 3.
  Teamleader: chia sẻ được các tài nguyên mình nhìn thấy với mọi thành viên và team trong tài khoản.
 4. 4.
  Editor : chia sẻ được các tài nguyên tự tạo cho Team mà mình là thành viên.
Chế độ phân quyền sẽ chỉ lưu lại theo thao tác cuối cùng bạn làm với Landing Page, danh sách Landing Page được chọn, Không lưu lại các thao tác phân quyền đã tạo trước đó.
Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.
Copy link