Scroll Auto - Tự động cuộn ngang phần tử trên mobile
Tính năng giúp thu gọn độ dài section khi có nhiều ảnh.
Nếu bạn có nhiều ảnh hoặc nhóm phần tử được dàn ngang ở phiên bản desktop, thì sang phiên bản mobile sẽ được tự động sắp xếp dọc xuống mỗi hàng một ảnh/nhóm. Điều này sẽ khiến độ dài của section đó dài hơn, ảnh hưởng đến trải nghiệm người xem.
Để giảm bớt độ dài, ở phiên bản mobile bạn có thể dàn ngang các ảnh/nhóm và khi trang được xuất bản người dùng có thể vuốt từ trái sang phải để xem.
Ví dụ ở phiên bản desktop:
Sau khi tạo nhóm, sang phiên bản mobile bạn chọn Thiết lập -> Nâng cao -> Tùy chỉnh nâng cao -> Scoll auto -> Có
Copy link