Hiệu ứng rê chuột

Hiệu ứng thay đổi màu nút bấm

Hiệu ứng rê chuột giúp tăng sự nổi bật cho Nút Bấm, kích thích người dùng click vào nút. Ví dụ:
Lưu ý : Trước khi thiết lập hiệu ứng rê chuột, bạn vào phần Thiết lập- Thiết kế -> Màu & hình nền, đưa phần màu sắc về Màu Cơ bản
Để thiết lập hiệu ứng này, bạn chọn thiết lập -> Hiệu ứng -> Hiệu ứng rê chuột -> và chọn màu muốn thay đổi khi rê chuột vào:

Hiệu ứng phóng to

Hiệu ứng phóng to nút khi bạn di chuyển chuột vào được hiển thị như sau:
Để thiết lập hiệu ứng này, bạn chọn thiết lập -> Hiệu ứng -> Hiệu ứng rê chuột -> chọn độ phóng to bạn muốn (>100%):