Ghim phần tử

Ghim phần tử là tính năng giúp bạn cố định một phần tử (có thể là hình ảnh, nút bấm, hoặc nhóm phần tử) tại một vị trí trên trang trong suốt quá trình cuộn chuột.

Để ghim phần tử, bạn vào bánh răng Thiết lập, chọn Nâng cao, lựa chọn Có, chọn Vị trí bạn muốn hiển thị. Lưu ý nếu chọn các vị trí ở trên cùng hoặc dưới cùng, bạn có thể chỉnh thêm Khoảng cách so với mép màn hình, thường là 10 -15px.