Gắn các phần mềm livechat

Để cài mã các chương trình livechat, bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Lấy mã javascript của ứng dụng chat bạn muốn cài

Cách lấy mã javascript của một số ứng dụng miễn phí hay dùng:

  • Zendesk chat:

  • Tawk.to:

Bước 2: Dán mã vừa copy vào trước thẻ </body> trong phần thiết lập trang.