Story page
Tính năng này cho phép bạn chuyển đổi trang landingpage của bạn thành dạng Story Page ( tương tự tính năng Story của Facebook )
Mỗi 1 SECTION bạn thiết kế trên trang landingpage, sẽ thành 1 nội dung của 1 trang trên story page
Để giao diện hiển thị được đẹp, thì chiều cao SECTION của bạn thiết kế sẽ khoảng 500-700px
Copy link