Thiết lập toàn trang
Chức năng Thiết lập toàn trang cho phép bạn có thể thay đổi các cấu hình thiết lập cho toàn bộ Landing Page bao gồm:
  • Font chữ chung cho toàn trang: sau khi thiết lập, mỗi một phần tử tiêu đề hoặc đoạn văn bạn thêm mới đều để mặc định font này.
  • Kích thước phần nội dung Desktop
  • Kích thước phần nội dung Mobile
  • Bật chế độ Mobile Only
  • Bật chế độ Story Page
Để truy cập vào phần này, bạn chọn mục Thiết lập ở thanh công cụ bên phải sau đó chọn Thiết lập toàn trang.

Kích thước desktop

Kích thước mobile