Bật/Tắt Grid

Grid là các ô lưới được chia nhỏ để giúp bạn dóng và điều chỉnh các phần tử vào vị trí dễ dàng hơn: