Nhúng video vào Landing Page
Phần tử Video cho phép bạn có thể dễ dàng chèn video vào Landing Page của mình.
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

Cách 1 : Chèn video từ Youtube ( áp dụng cho tất cả các tài khoản LadiPage)

1. Chọn phần
Video 2. Bấm chọn biểu tượng
Thiết lập trên Thanh thiết kế nhanh 3. Chọn kiểu Video : Youtube 4. Nhập link Video Youtube của bạn vào ô Đường dẫn video
Lưu ý: Video chạy trực tiếp trên nền tảng Youtube nên sẽ không gắn được tracking trên Landing Page

Cách 2: Chèn video trực tiếp vào Landing Page (áp dụng cho tài khoản Pro trở lên )

1. Chọn phần
Video 2. Bấm chọn biểu tượng
Thiết lập trên Thanh thiết kế nhanh 3. Chọn kiểu Video : LadiPage Video 4. Bấm mục Thư Viện Video: tải Video của bạn lên builder hoặc sử dụng sẵn Video đã tải lên trước đó (Lưu ý: video tải lên sử dụng ở builder phải có dung lượng dưới 5Mb).
Phần Hiện Control: phần cho phép khách hàng thao tác vào việc thay đổi thời gian xem video
Bạn có thể thay ảnh nền của video ngay trên LadiPage ở phần Màu & Hình nền.
Ngoài ra bạn cũng có thể vào phần thiết lập của nút play để đổi màu.
Lưu ý: Youtube Video và LadiPage Video sẽ không gắn được tracking trên Landing Page
Sau khi tải video lên, bạn thiết lập các mục Hiện Control và chế độ Tự động chạy cho Video của bạn.
Lưu ý :
  1. 1.
    Video ở chế độ Tự động chạy - Có, sẽ tự động phát khi kéo đến Section chứa Video. Và khi ở chế độ này, bản DESKTOP/MOBILE video sẽ tự động Không có tiếng .
  2. 2.
    Nếu trên trang có nhiều hơn 1 video, thì khi video này được bấm Play, các video khác sẽ tự động được Pause (kể cả khi đang Play trước đó). Tuy nhiên video được bật đồng thời 2 chế độ sau sẽ không tự động Pause: Hiện Control - Không, Tự động chạy - Có
  3. 3.
    Trong trường hợp bạn thiết lập video ở chế độ Tự động chạy - Không, thao tác bấm play ở bản mobile có thể hơi khó khăn cho khách hàng. Vì vậy bạn có thể thêm chữ preload vào mục Class TÙY CHỈNH ở video. Lưu ý, code này sẽ làm tăng thời gian tải trang.