Nhúng video từ Youtube

Phần tử Video cho phép bạn có thể dễ dàng chèn video từ Youtube vào Landing Page của mình. Để chèn video bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Chọn phần Video 2. Bấm chọn biểu tượng Thiết lập trên Thanh thiết kế nhanh 3. Nhập link Video Youtube của bạn vào ô Đường dẫn video

Bạn có thể thay ảnh nền của video ngay trên LadiPage ở phần Màu & Hình nền.

Ngoài ra bạn cũng có thể vào phần thiết lập của nút play để đổi màu.

4. Thiết lập thay đổi thêm các tùy chọn khác như chế độ Tự động chạy (Lưu ý: Chế độ này chỉ có thể hoạt động trên máy tính, các thiết bị di động có thể sẽ không hoạt động), thay đổi kích thước, thiết kế...

Lưu ý: Video chạy trực tiếp trên nền tảng Youtube nên sẽ không gắn được tracking trên Landing Page