Section Global
Tính năng cho phép bạn tạo và cập nhật nội dung section cho hàng loạt các trang landing, thay vì phải cập nhật bằng tay từng trang landingpage

1. Cách tạo 1 Section Global

Bạn tạo 1 section như bình thường, theo những nội dung và nhu cầu thiết kế của bạn, sau đó vào mục Thiết lập Section - Lưu Section- Tích chọn vào mục Section Global - bấm Lưu
Section Global sẽ được lưu ở mục Section Global trong mục Thêm mới Section
Thao tác Lưu 1 section thành Section Global
Vị trí hiển thị của Section Global đã được tạo thành công

2. Sử dụng Section Global

Sau khi tạo thành công 1 Section Global, trang landingpage nào bạn muốn sử dụng section đó, thì chỉ cần truy cập vào mục Section- Section Global, bấm sử dụng section global bạn muốn

3. Chỉnh sửa và cập nhật nội dung cho Section Global

Để thao tác chỉnh sửa vào 1 Section Global, bạn chọn vào Section đó và bấm nút Chỉnh sửa để bắt đầu sửa nội dung của Section Global
Sau khi chỉnh sửa nội dung theo mong muốn của bạn, bạn cần bấm vào nút LƯU trên Section,để có thể lưu lại nội dung vừa thao tác và cập nhật nội dung cho toàn bộ các trang sử dụng section Global đó
Cách chọn sửa 1 section global
Lưu lại nội dung vừa thao tác
Bạn cần bấm Lưu trên Section Global để cập nhật nội dung lên trang đã xuất bản ,Không phải là thao tác bấm Lưu và xuất bản landingpage ở mục Xuất bản trang
Tính năng áp dụng cho tài khoản Pro ( 10 Section Global ), Enterprise/ Premium
Copy link
Contents