Các thao tác với Section

Thay ảnh nền /backgroud cho section

Xem video hướng dẫn thao tác TẠI ĐÂY

Lên trên - Xuống dưới

Lên trên - xuống dưới là chức năng giúp bạn thay đổi vị trí của 1 section: đẩy section này lên trước section ở trên hay đẩy xuống dưới section hiện tại.

Ẩn section

Ẩn section là chức năng giúp bạn ẩn toàn bộ section đang chọn, section sẽ không bị xóa đi, nhưng sẽ không hiển thị tới người xem.
Lưu ý: Ẩn section ở desktop và mobile là độc lập với nhau.

Nhân bản section

Nhân bản là chức năng tạo ra một section mới y hệt nội dung và thiết kế của section cũ.

Xóa section

Xóa section sẽ xóa toàn bộ nội dung và thiết kế của section đó. Bạn có thể Ctrl+Z để hoàn tác lại thao tác đó nếu bấm nhầm.
Lưu ý: Sau khi Lưu Landing Page thì không thể hoàn tác lại thao tác xóa này.