Chiến thuật 5: Lặp lại CTA chính
Giải thích:
Thứ nhất, có thể khách hàng sẽ bỏ lỡ nút CTA ở đầu trang, thế thì còn chốt thứ 2 là nút CTA ở giữa trang landing page hoặc cuối trang.
Lý do thứ hai là một số khách hàng có rào cản với việc mua hàng ngay, vì thế họ cần tiếp nhận nút CTA từ từ. Họ sẽ không nhấp ở lần xem đầu tiên, nhưng họ có thể sẽ sẵn sàng và tò mò hơn khi xem đến giữa và cuối trang kèm nội dung trang phải đủ kích thích.
Lý do thứ 3 do một chút ảnh hưởng của lý thuyết xủ lý lưu loát, khi lặp đi lặp lại nút, nội dung của nút sẽ dễ đi vào tiềm thức khách hàng và họ sẽ nhớ nó lâu hơn. Điều này cũng kích thích nhấp.
Lý do thứ 4: Hiệu ứng tiếp xúc đơn thuần là một hiện tượng tâm lý mà mọi người có xu hướng thích mọi thứ chỉ vì họ quen thuộc với chúng. Khi khách hàng tiếp xúc với nút CTA đầu tiên mà không cảm thấy khó chịu, họ cũng sẽ dần dần thích khi thấy các nút CTA 2,3. Và cuối cùng khi thích thì họ sẽ nhấp.
Copy link