Chiến thuật 3: Sử dụng hiệu ứng động
Chúng ta dùng hiệu ứng động để gây chú ý khi khách hàng lướt qua nút. Nếu họ còn hoài nghi, hiệu ứng động sẽ khiến họ chắc chắn hơn đây là chỗ nhấp vào sẽ ra được nội dung khác. Tiếp nữa là hiệu ứng động cũng ngay lập tức gây chú ý mắt và gây ra sự tò mò muốn đưa chuột vào nút lần nữa.
Copy link