Chiến thuật 2: Bo viền và đổ bóng
Nút CTA của bạn phải chứa các đặc điểm có thể đại diện cho một cái nút ngoài thực. Người ta sẽ không “ấn vào” nếu nó trông không giống một cái nút. Và tương tự họ cũng không nhấp vào nếu nó có vẻ như không thể nhấp được.
Thế làm sao để làm cho chữ trông giống cái nút?
Đầu tiên, hãy để kích cỡ thông thường, không cần phải làm nó quá to. Thay vì thế, chỉ cần đổ bóng, bao viền và thêm chiều sâu cho nút để trông giống các nút ngoài thực hơn. Cho nó nổi hẳn lên trên bề mặt trang vậy.
Đến đây, khách hàng sẽ nhấp nhiều hơn vì họ biết đấy là cái nút, có thể nhấp được. Và thứ hai dưới hiệu ứng tâm lý, họ sẽ nhấp nút CTA một cách thích thú và tò mò giống như việc họ thích ấn nút ngoài đời thực.
Đổ bóng cho nút bấm
Bo viền cho nút bấm
Copy link