Chiến thuật 1: Sử dụng màu tương phản
Nút CTA có tương phản cao sẽ được não ưu tiên xác định trước, qua đó tăng mức độ xử lý thông tin thêm nhanh và lưu loát hơn. Vì khi có tương phản, thông tin của nút CTA sẽ xuất hiện trong tâm trí khách hàng nhanh hơn. Sự lưu loát và dễ dàng này sẽ tạo ra niềm vui nơi não bộ. Kết quả là, việc nhấp chuột vào nút có vẻ thật kích thích, họ sẽ muốn làm như vậy hơn (so với các nút có màu sắc chìm).
Ví dụ bên dưới, nếu màu của thương hiệu là xanh lá cây, thì màu nút CTA nên là màu đỏ:
Bạn có thể tham khảo công cụ sau để tìm được màu tương phản:
Copy link