Nút bấm
Phần tử Nút bấm cho phép bạn chèn các nút bấm Call To Action (Nút kêu gọi hành động) vào Landing Page một cách dễ dàng theo các bước sau đây:
 1. 1.
  Chọn phần
  Nút bấm
 2. 2.
  Sau đó bạn có thể bắt đầu sử dụng Thanh thiết kế nhanh để thiết kế Nút bấm.
 3. 3.
  Để thay đổi nội dung Nút bấm bạn có thể Click đúp vào nội dung nút bấm.
 4. 4.
  Để thay đổi kích thước nút bấm bạn đưa chuột vào các cạnh và góc của nút sau đó bấm chuột và di chuyển.

Các chiến thuật tối ưu tỷ lệ nhấp nút CTA