Nhóm nút bấm
Thay vì phải tạo nhiều nút bấm ,nhân bản rồi tạo nhóm,bạn có thể sử dụng phần Nhóm nút bấm. Phần tử này thích hợp cho việc tạo Tab nội dung cho phần ẩn hiện phần tử ..hoặc phần Menu
  1. 1.
    Chọn phần Thêm mới ( Thanh công cụ bên tay trái)- Nhóm nút bấm
2. Sau đó bạn chọn vào từng nút bấm trong Nhóm nút bấm, để thiết lập, chỉnh sửa các nội dung như nút bấm thông thường ( xem hướng dẫn về thiết lập Nút bấm tại đây )
Ngoài ra bạn có thể thiết lập thêm phần Hiệu ứng, Hiệu ứng lựa chọn cho nút bấm, khi click vào từng nút bấm sẽ đổi màu theo nội dung bạn đã thiết lập
Copy link