Thêm mới hình ảnh
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
Để thêm mới hình ảnh, bạn có thể lựa chọn 2 cách:
  1. 1.
    Tải ảnh từ máy tính.
Vào phần Thêm mới -> Hình ảnh
Cửa sổ quản lý thư viện hiện ra bạn bấm nút Chọn tệp để tải ảnh từ máy tính của mình lên thư viện.
Chọn ảnh mà bạn vừa tải lên từ danh sách ảnh trong thư viện sau đó bấm nút Chọn ảnh để chèn ảnh vào Landing Page hoặc bạn có thể click đúp vào ảnh muốn chèn.
Bạn nên tối ưu lại dung lượng ảnh trước khi đưa lên builder sử dụng, để đảm bảo trang có tốc độ load tốt nhất . Ví dụ về công cụ hỗ trợ tối ưu dung lượng mà giữ được chất lượng ảnh https://tinypng.com/
2. Tìm ảnh từ kho ảnh miễn phí Unsplash. Bạn hoàn toàn có thể tìm những bức ảnh miễn phí đẹp và chất lượng cao từ kho ảnh hơn 1 triệu bức của Unsplash. LadiPage đã tích hợp ngay trên builder để bạn có thể tìm kiếm và sử dụng thuận tiện hơn.
Lưu ý: Bạn cần tìm từ khóa bằng Tiếng Anh.
Copy link