Overlay cho ảnh
Overlay là một hiệu ứng cho ảnh, bản chất là một lớp màu hoặc một lớp ảnh đè lên trên ảnh gốc:
Copy link