Mask cho ảnh
Mask là một lớp hiệu ứng theo nhiều hình dạng khác nhau chèn lên ảnh. Để sử dụng, bạn click chuột Chọn ảnh, sau đó chọn biểu tượng Mask:
Ảnh gốc:
Khi thêm hiệu ứng mask:
Để xóa không sử dụng mask nữa, bạn cần vào thiết lập của ảnh, kéo xuống phần Mask, và bỏ đường dẫn:
Copy link