Điều chỉnh kích thước ảnh

Bạn có thể điều chỉnh kích thước ảnh bằng cách co kéo các góc ảnh hoặc thay đổi thông số trong ô kích thước:

Tips: Kéo chuột ở góc phải dưới của ảnh để giữ nguyên tỷ lệ cao và rộng của ảnh.

Khi thay đổi thông số trong ô kích thước, bạn có thể bật tắt chế độ Tự động thay đổi Chiều cao theo Chiều rộng bằng cách bấm vào biểu tượng . Ví dụ:

  • Khi bật biểu tượng , thay đổi chiều cao thì chiều rộng sẽ thay đổi theo tỷ lệ tương ứng:

  • Khi tắt biểu tượng , thay đổi chiều cao thì chiều rộng sẽ không thay đổi: