Chặn IP ở cấu hình form
Trong quá trình chạy Landing Page và nhận data từ form đăng ký, nếu bạn thấy dấu hiệu bất thường (có thể là 1 cá nhân nào đó spam và đổ rất nhiều dữ liệu rác về form của bạn), thì bạn có thể tìm địa chỉ IP trong sheet data và cho vào phần chặn của form.
Bước 1: Tìm địa chỉ IP nghi vấn trong google sheet data
Bước 2: Điền IP cần chặn trong phần Blacklist IP ở chi tiết cấu hình form và ấn cập nhật:
Chọn mục Black IP
Điền các IP mà bạn muốn chặn, rồi bấm Cập Nhật
Khi chặn IP, khách hàng xuất phát từ IP đó vẫn có thể điền form nhưng data sẽ không đổ về kênh lưu trữ của bạn
Copy link