Capture Form
Áp dụng cho 2 trường thông tin Phone và Email. Khi khách hàng họ nhập thông tin vào 1 trong 2 trường Phone và Email, di con trỏ chuột ra khỏi textbox đó thì hệ thống sẽ tự động gửi Data đi mà không cần khách hàng bấm nút Submit.
Data dạng Capture Form sau 5 phút khách hàng out khỏi textbox sẽ được gửi đi( Khách hàng tiếp tục bấm Submit thì vẫn ghi nhận thêm dữ liệu 1 lần nữa). Trên các kênh lưu trữ, sẽ có hiện thêm phần ghi chú dữ liệu đến từ Capture Form . Download Backup thì data Capture Form sẽ ở cuối cùng của data backup.
Dữ liệu về Gmail và Google sheet
Cách thiết lập tính năng :
Bạn vào phần Thiết lập của form, Thiết kế, Auto Capture , chọn Có để bật tính năng và sử dụng
Lưu ý : Tính năng chỉ áp dụng cho gói Premium/Enterprise
Copy link