Đường kẻ
Phần tử Đường kẻ cho phép bạn thêm đường kẻ vào Landing Page để trang trí, phân cách đoạn... Để chèn Đường kẻ vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:
 1. 1.
  Chọn phần
  Đường kẻ
 2. 2.
  Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để căn chỉnh, thay đổi kích thước, xoay ngang dọc, thay đổi màu cho đường kẻ
 3. 3.
  Di chuyển đường kẻ đến vị trí mong muốn.
Copy link