Lưu data về Telegram
Xem kỹ các bước cài đặt Lưu data tại đây trước khi làm các bước dưới.
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Telegram
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - Telegram
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
Token: là api key kết nối lấy trong tài khoản Telegram (hướng dẫn lấy tại đây).
Ấn Tiếp tục để Lưu.
Kết nối thành công sẽ hiển thị Telegram ở Tài khoản liên kết

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.
Nhập "Tên cấu hình": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo, dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài.
Bấm Chọn tài khoản liên kết mới
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.
Nhập Tên và Group ID (Group nhận thông tin dữ liệu) -> bấm Cập nhật. *Xem hướng dẫn lấy Group ID tại đây.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bấm Cập nhật để hoàn tất thiết lập Cấu hình form
Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Lưu ý: bạn cần thêm con BOT đã tạo vào Group nhận dữ liệu của bạn ở Telegram.
Mở app Tele ở Desktop hoặc Mobile ,chọn Group của bạn, dấu... bên tay phải, Add Members,,bạn tìm kiếm theo tên con BOT bạn đã tạo và thêm vào Group
Copy link
Contents