Lưu data về ActiveCampaign
Xem kỹ các bước cài đặt Lưu data tại đây trước khi làm các bước dưới.
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là ActiveCampaign
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - ActiveCampaign
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
API URL là api kết nối lấy trong tài khoản ActiveCampaign
Ấn Tiếp tục để Lưu.
*Cách lấy API URL và API KEY trong ActiveCampaign
Đăng nhập tài khoản ActiveCampaign-> Tài khoản ( góc dưới cùng bên tay trái )->Developer
Copy API URL và API KEY
Kết nối thành công sẽ hiện ActiveCampaign ở tài khoản liên kết

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.
Bấm chọn tài khoản liên kết mới
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.
Nhập Tên , đồng bộ Trường dữ liệu-> List danh sách ->Cập Nhật
Nhập Tên lưu trữ: là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.
Đồng bộ các trường thông tin :
Bạn cần ghép các trường thông tin tương ứng của 2 form với nhau. Bên tay trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên ActiveCampaign
Bạn vào builder chỉnh sửa của landing page, Form đăng ký muốn thiết lập lưu trữ, bạn thiết lập đầy đủ trường của form theo ý bạn muốn, ví dụ 4 trường: họ và tên, email, số điện thoại, để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Mỗi trường sẽ tương ứng với 1 TÊN LẤY DỮ LIỆU (như ảnh mô tả )
Bạn chọn tương ứng các cột Tên lấy dữ liệu với các trường ở ActiveCampaign đã tạo của bạn
Bấm Cập nhật để hoàn tất cấu hình.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bấm Cập nhật để hoàn tất thiết lập Cấu hình form.
Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành.
Copy link
Contents