Lưu data về Mautic
Xem kỹ các bước cài đặt Lưu data tại đây trước khi làm các bước dưới.
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Mautic
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - Mautic
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
API URL: copy đường dẫn url trên link admin của bạn
Public Key, Secret Key là key kết nối lấy trong tài khoản Mautic
Ấn Tiếp tục để Lưu.
*Cách lấy Public Key, Secret Key
Đăng nhập tài khoản Mautic-> API Credentials tạo Public Key, Secret Key
Authorization Protocol : bạn phải chọn là OAuth 2
Name: tên gọi nhớ cho API key của bạn
Redirect URL : https://builder.ladipage.com/auth/mautic.html đây là đường dẫn BẮT BUỘC phải sử dụng khi thiết lập API, KHÔNG được thay đổi
Kết nối thành công sẽ hiển thị Mautic ở Tài khoản liên kết

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.
Nhập "Tên cấu hình": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo, dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài.
Bấm Chọn tài khoản liên kết mới
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.
Chọn Tag, đồng bộ trường dữ liệu và bấm Cập nhật
Nhập Tên lưu trữ: là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.
Đồng bộ các trường thông tin
Bạn cần ghép các trường thông tin tương ứng của 2 form với nhau. Bên tay trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên Mautic
Bạn vào builder chỉnh sửa của landing page, Form đăng ký muốn thiết lập lưu trữ, bạn thiết lập đầy đủ trường của form theo ý bạn muốn, ví dụ 4 trường: họ và tên, email, số điện thoại, để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Mỗi trường sẽ tương ứng với 1 TÊN LẤY DỮ LIỆU (như ảnh mô tả )
TÊN LẤY DỮ LIỆU sẽ hiển thị ở cột bên trái trong phần cấu hình tài khoản liên kết
Bạn chọn tương ứng các cột Tên lấy dữ liệu với các trường ở Mautic của bạn
Bấm Cập nhật để hoàn tất cấu hình.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này bằng cách bấm CHỌN TÀI KHOẢN LIÊN KẾT MỚI. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bấm Cập nhật để hoàn tất thiết lập Cấu hình form.
Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thàn
Copy link
Contents