Lưu data về Google Sheet
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
Xem kỹ các bước cài đặt Lưu data tại đây trước khi làm các bước dưới.
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google Sheet.
Bước 2: Bấm Tiếp Tục để hiện thị ra danh sách các tài khoản Google để kết nối. Chọn tài khoản muốn kết nối và Cho phép truy cập.
Kết nối thành công sẽ hiển thị phần Google sheet trong Tài khoản liên kết:

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.
Nhập "Tên cấu hình": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo, dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài.
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.
Bước 4: Thiết lập Bảng tính và Trang Tính cho liên kết Google sheet
Trường hợp 1: Nếu bạn chưa tạo một bảng tính nào, thì có thể lựa chọn Thêm mới, và nhập tên tùy ý. Lúc này hệ thống sẽ tự động tạo một sheet để kết nối và bạn có thể tìm thấy sheet này trong phần quản lý Drive của tài khoản Gmail.
Trường hợp 2: Nếu bạn đã có sẵn một bảng tính đã tạo và muốn kết nối với bảng tính đó, bạn chọn phần "Chọn bảng tính tự nhập" và điền ID của bảng tính.
ID của bảng tính có thể tìm thấy trên đường dẫn như ví dụ trong hình dưới đây:
Sau khi Cập nhật bảng tính, cửa sổ Quản lý cấu hình sẽ hiện tài khoản liên kết Google Sheet. Tên tài khoản liên kết hiển thị theo thứ tự Tên bảng tính - Tên trang tính.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.‌
Bấm Cập nhật để hoàn tất thiết lập Cấu hình form.
Bước 5: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 6: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 4, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Lưu ý: Vui lòng không sửa tên Trang tính để tránh bị lỗi không nhận được dữ liệu đổ về.
Khi bạn sắp xếp vị trí của các trường thông tin, bạn cần cài đặt thêm phần vị trí tab của trường đó để đảm bảo thông tin về Google Sheet theo đúng vị trí các cột mà bạn mong muốn.
Copy link
Contents