Lưu data về Google Form
Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là Google Form.

Bước 2: Cấu hình tài khoản liên kết

Nhập Tên lưu trữ: là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.
Nhập liên kết Google Forms: tìm và nhập liên kết của Google Form theo hướng dẫn sau: Vào phần setting của form bạn đã tạo và bỏ tích tất cả các trường trong mục Presentation:
Sau đó chọn Send và copy đường dẫn. Lưu ý không sử dụng link rút gọn (Shorten URL) để nhập vào LadiPage.
Copy đường link vào ô API URL và nhấn đồng bộ.
Tiếp theo bạn cần ghép các trường thông tin tương ứng của 2 form với nhau. Bên tay trái là các trường thông tin bạn đã tạo trên form ở landing page, bên phải là các trường thông tin bạn tạo trên Google Form.
Cách ghép các trường dữ liệu này như sau:
Bạn vào builder chỉnh sửa của landing page, Form đăng ký muốn thiết lập lưu trữ, bạn thiết lập đầy đủ trường của form theo ý bạn muốn, ví dụ 4 trường: họ và tên, email, số điện thoại, để lại tin nhắn cho chúng tôi.
Mỗi trường sẽ tương ứng với 1 TÊN LẤY DỮ LIỆU (như ảnh mô tả )
Tên lấy dữ liệu sẽ hiển thị ở cột bên trái trong phần cấu hình tài khoản liên kết
Bạn chọn tương ứng các cột Tên lấy dữ liệu với các trường ở google form đã tạo
Bấm Cập nhật để hoàn tất cấu hình.

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.
Nhập "Tên cấu hình": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo, dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này. Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bấm Cập nhật để hoàn tất thiết lập Cấu hình form.
Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Khi tạo Google Form cần lưu ý:
  • Tất cả trường thông tin trong Google Form phải để dạng "Trả lời ngắn" và KHÔNG để "Bắt buộc" (Required)
  • Bỏ chọn tất cả các ô trong phần Setting (do Google Form mặc định tích ô "Cho phép gửi kết quả khác")
Tính năng Lưu data về Google Form sẽ không thể xem được data backup như các hình thức khác.
Copy link
Contents