Lưu data về eSMS
Xem kỹ các bước cài đặt Lưu data tại đây trước khi làm các bước dưới.
Bước 1: Tạo tài khoản liên kết
Truy cập trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Tài khoản liên kết -> Tạo tài khoản liên kết. Sau đó lựa chọn Loại tài khoản là eSMS
Chọn Tích hợp - Tài khoản liên kết - Tạo tài khoản liên kết - eSMS
Bước 2: Nhập đầy đủ các thông tin:
Tên Gợi Nhớ: là tên để phân biệt với các liên kết khác.
API KEY, Secret Key : là key kết nối lấy trong tài khoản eSMS của bạn
Branchname: Nhập chính xác tên Brandname mà bạn đã đăng ký với eSMS ( KHÔNG phải 1 tên tùy ý )
Ấn Tiếp tục để Lưu.
*Cách lấy API KEY, Secret Key trong eSMS
Đăng nhập tài khoản eSMS-> Quản lý API
Kết nối thành công sẽ hiển thị eSMS trong Tài khoản liên kết

Bước 3: Tạo cấu hình lưu trữ form

Vào lại trang builder.ladipage.com, chọn menu Tích hợp -> Cấu hình Form -> Tạo cấu hình form.
Nhập "Tên cấu hình": Tên cấu hình này mang tính chất gợi nhắc sự liên quan với form thuộc Landing Page mà bạn đang tạo, dùng để quản lý, không hiển thị ra ngoài.
Bấm Chọn tài khoản liên kết mới
Sau đó bấm Sử dụng để tài khoản liên kết này hiển thị trên Cấu hình Form.
Nhập Tên lưu trữ: là tên gợi nhắc cho cấu hình lưu trữ này.
Nội dung SMS : nội dung này phải được đăng ký với bên cung cấp dịch vụ eSMS - KHÔNG phải 1 nội dung tùy ý
Lưu ý : Khi bạn đăng ký tin nhắn với bên eSMS, bạn muốn hiển thị thông tin khách hàng đăng ký trên form vào nội dung tin nhắn, thì bạn sẽ lấy theo tên trường trên form LadiPage là TÊN LẤY DỮ LIỆU rồi setup với định dạng : {{tên lấy dữ liệu}} ví dụ {{name}} , {{phone}}
Mỗi trường ở form LadiPage sẽ tương ứng với 1 TÊN LẤY DỮ LIỆU (như ảnh mô tả )
Bấm Cập nhật để hoàn tất cấu hình.
Bạn có thể chọn thêm tài khoản liên kết khác cho Cấu hình này bằng cách bấm vào CHỌN TÀI KHOẢN LIÊN KẾT MỚI . Mỗi cấu hình được chứa tối đa 3 tài khoản liên kết, tương đương với 3 nguồn lưu trữ thông tin khách hàng đồng thời nhận được từ form đăng ký trên Landing Page.
Bấm Cập nhật để hoàn tất thiết lập Cấu hình form.
Bước 4: Quay trở lại form trên trang Landing Page, chọn toàn form bạn đang muốn cài đặt và chọn "Lưu data":
Bước 5: Chọn cấu hình phù hợp trong danh sách cấu hình form đã được cài đặt ở bước 3, sau đó bấm Cập nhật để hoàn thành
Copy link
Contents